Lirik dan Chord Kunci Gitar Bakmi Cina Vs Mie Gomak (Ngeri Ngeri Sedap) - BETA Margitar
thumbnail

Lirik dan Chord Kunci Gitar Bakmi Cina Vs Mie Gomak (Ngeri Ngeri Sedap)

IntroG. Em. Am. G. 


*
                                              Em.
Nangpe tabo bakmi ni Cina i
               Am.                                   D.
Alai umtabo do anggo mi gomak i
             G.                       Em.
Alani tabo ni mi gomak i
                Am.                        G.     Em. Am. G.
Holan tusi ma lao pikkiranki

**
                                              Em.
Nang songoni hamu pejabat i
                  Am.                              D.
Unang pagomak hu hamu di arta i
                  G.                              Em.
Ingot hamu tottong nang rakyat i
                   Am.                   G.
Nasai hansit marsiak bagi i

[Reff]
                Em.
Hamu sude bangso ni Batak i
                Bm.
Ingot hamu hansit na di hauma i
               Em.
Ai so adong labani hamoraon mi
               Bm.
Ai so boanon mate anggo arta i
          Am.      
Alani i ingot hamu ma hutai
                  D.                          G.
Huta ni Ompu si Raja Batak i

[Musik]Em. Am. G. Em. Am. G.

**
                                              Em.
Nang songoni hamu pejabat i
                  Am.                              D.
Unang pagomak hu hamu di arta i
                  G.                              Em.
Ingot hamu tottong nang rakyat i
                   Am.                   G.
Nasai hansit marsiak bagi i

[Reff]
                Em.
Hamu sude bangso ni Batak i
                Bm.
Ingot hamu hansit na di hauma i
               Em.
Ai so adong labani hamoraon mi
               Bm.
Ai so boanon mate anggo arta i
          Am.      
Alani i ingot hamu ma hutai
                  D.                          G.
Huta ni Ompu si Raja Batak i
                  D.                          G.
Huta ni Ompu si Raja Batak i

Posted by BETA Margitar
BETA Margitar Updated at: 6/17/2022 07:01:00 PM