Chord Kunci Gitar SALA LAKKA - Angel Voice - BETA Margitar
thumbnail

Chord Kunci Gitar SALA LAKKA - Angel Voice

IntroG. D. C. G. D.
           G. C. D. C. D. G. D.


*
             G.                                     D.
Dimulana tung denggan jala uli do
            C.                  D.                G.
Janjimi tikki mangunduk padan i
     C.                                  G.
Soi nama manis ni hatami tu au
          Am.               A.             D.
Mambaen jatuh cinta au tuho

**
         G.                            D.
Saonari husadarima dirikku
            C.                    D.                G.
Salah lakka au marhallet dohot ho
             C.                                     G.
Dang na serius ho manghaholongi au
            Am.                D.            G.
Cinta palsu do cintam tu au ito

[Reff]
                               D. 
Dung huida ho ito mar vc vc dijolokku
                  C.                  D.                      G.
Marhata cinta sayangku tondi ditondikku
                                D. 
Didokko ma alasanmu dang na ise i sayang
                         A.                               D.
Hape naung mulak do roham tu mantan mi....
                     G.                  C.             D.
Sai manolsolsolima rohakku saonari
                    G.               C.         D.
Terlanjur  cinta au tu ho naujui ...
                  G.                 C.                 D.
Sappulu horbo do hape boi pajalangan
                C.                                  D.
Molo sisongon ho pangobral cinta
                                     G.
Tumagonanma nisirangkon

[Musik]D. G. C. D.
                 G. C. Em. C. G. D. C. D.

**
         G.                            D.
Saonari husadarima dirikku
            C.                    D.                G.
Salah lakka au marhallet dohot ho
             C.                                     G.
Dang na serius ho manghaholongi au
            Am.                D.            G.
Cinta palsu do cintam tu au ito

[Reff]
                               D. 
Dung huida ho ito mar vc vc dijolokku
                  C.                  D.                      G.
Marhata cinta sayangku tondi ditondikku
                                D. 
Didokko ma alasanmu dang na ise i sayang
                         A.                               D.
Hape naung mulak do roham tu mantan mi....
                     G.                  C.             D.
Sai manolsolsolima rohakku saonari
                    G.               C.         D.
Terlanjur  cinta au tu ho naujui ...
                  G.                 C.                 D.
Sappulu horbo do hape boi pajalangan
                C.                                  D.
Molo sisongon ho pangobral cinta
                                     G.
Tumagonanma nisirangkon
                C.                                  D.
Molo sisongon ho pangobral cinta
                                     G.
Tumagonanma nisirangkon

Posted by BETA Margitar
BETA Margitar Updated at: 8/23/2021 11:16:00 AM